Utvidet påmeldingsfrist!

Starum godkjenner påmeldinger som kommer inn før torsdag 2 mai! Så nå er det bare å hive seg rundt og melde på heste og bli med på festen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s