Offisiell Hesteutstilling

Norsk Hestesenter: www.nhest.no

Her finner du informasjon om påmelding og selve utstillingen.

For å ha utstillingsrett må hesten først og fremst være registrert i et avlsforbund eller –organisasjon. For noen raser settes det også visse krav til prestasjoner eller konkurranseresultater for å møte.
I tillegg må hesten være forskriftsmessig vaksinert. Det vil si først grunnvaksinert og deretter revaksinert en gang i året. Det godtas også en vaksine i løpet av de siste tre månedene før utstillinga.

Følgende blir bedømt: Hestens eksteriør (utseende), bruksegenskaper (de fleste rasene må avlegge bruksprøve), dessuten må hingstene gjennom en omfattende helsekontroll.

Ny metode for påmelding i 2017: Sporti. Trinnvis forklaring for hvordan du bruker Sporti finner du ved å følge lenken.

Reglement for Utstillinger

Mønstring av hest

Reglement Bruksprøver

Vaksinasjonsbestemmelser

 

Hester stilles ut etter følgende klasseinndeling:

Klasse 1 a
Hingster 6 år og eldre som innehar kårings-/premiegrad i Norge.
Klasse 1 b
Hingster 6 år og eldre som ikke innehar kårings-/premiegrad i Norge.
Klasse 2 a
Hingster 4 og 5 år som innehar kåringsgrad i Norge, og eldre hingster som har vært inne på utvidet bruksprøve i utstillingsåret.
Klasse 2 b
Hingster 4 og 5 år som ikke innehar kåringsgrad i Norge.
Klasse 3
Hingster 3 år *.
Klasse 4
Hopper 6 år og eldre som har født levende føll i utstillingsåret eller skal føde samme år, eller som tidligere har født minst to levende føll.
Klasse 5
Hopper 6 år og eldre uten føll eller som kun har født et føll tidligere.
Klasse 6
Hopper 4 -5 år, med eller uten føll.
Klasse 7
Hopper 3 år *.
Klasse 8
Vallaker 4 og 5 år.
Klasse 9
Vallaker 6 år og eldre
Typegodkjenning
Vilkår for typegodkjenning er fastsatt i de respektive avlsplaner.

Åpen klasse:
Hingster som innehar kårings-/premiegrad. De vurderes ikke for ev. endring av premiegrad.
Denne klassen arrangeres i tilknytning til hingstekåringer. Det gjøres en
eksteriørbedømmelse av hingstene og den/de beste for dagen er med og kjemper om tittelen ”Dagens hest” og evt tittelen ”Årets hingst” innen sin rase dersom slik utvelgelse foretas.

Unghestklasser:
For føll, hopper 1, 2 og 3 år og for hingster 1 og 2 år.

Hopper 3 år skal som hovedregel stilles i unghestklasse før 1.august, men Norsk Hestesenter kan gi dispensasjon fra denne regelen.

Det kan oppnås følgende resultat i de enkelte klasser:
Klasse 1 a:    1., 2., 3.premie. lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 1 b:    1., 2., 3.premie, kåringsgrad, lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 2 a:    1., 2., 3.premie, lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 2 b:    1., 2., 3.premie, kåringsgrad, lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 3:       Kåringsgrad, lisensiert * eller 0 pr.
Klasse 4:       1., 2. , 3.premie eller 0 pr.
Klasse 5:       1., 2. , 3.premie eller 0 pr.
Klasse 6:       1., 2. , 3.premie eller 0 pr.
Klasse 7:       2. , 3.premie, graden “godkjent” eller 0 pr.
Klasse 8:       V1., V2., V3.premie eller V0 pr.
Klasse 9:       V1., V2., V3.premie eller V0 pr.

Typegodkjenning:  Typegodkjent eller 0 pr.
Unghestklasser:     “sløyfe” eller ”ikke sløyfe”.

Farge på sløyfene:
kåringsgrad – stor gul sløyfe
1.premie – hvit sløyfe
2.premie – rød sløyfe
3.premie – blå sløyfe
godkjent (hopper)- grønn sløyfe
“sløyfe” (unghest) – liten gul sløyfe

* enkelte raser har egne bestemmelser. Se avlsplan for de respektive raser.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s